نظر سنجی در خصوص دروس ارائه شده برای دانشجویان

دانشجویان مهندسی پزشکی فقط ترم 5 و 6 در مورد دروس ارائه شده برای انتخاب واحد چنانچه در خواست ارائه دروسی مثل مدار منطقی ، مخابرات ، کنترل و ..... و یا رفع تداخل با سایر دروسشان به صورت زیر عمل کنند :

یک ایمیل درخواستی برای ارائه دروس مورد نیاز با مشخصات کامل بطور مثال :

نام و نام خانوادگی - شماره دانشجویی - درس درخواستی برای ارائه

نام نام خانوادگی - شماره دانشجویی - درس درخواستی برای رفع تداخل

 

به آدرس bghavamian@rocketmail.com ارسال کنید طی هماهنگی که با جناب دکتر دانشور مدیریت محترم گروه مهندسی پزشکی انجام شده مقرر شد دانشجویان چنانچه درخواستی دارند به ایمیل من بفرستن و من با جمع بندی لازم یک آمار کلی به دکتر دانشور ارائه بدم تا ایشون نسبت به نظرات دانشجویان اقدام لازم را انجام دهند.

تذکر 1 : چنانچه دانشجویان درسی را درخواست کنند و بعد از ارائه آن درس نسبت به اخذ آن اقدام ننمایند در ترمهای آتی دیگر به درخواست آن دانشجویان ترتیب اثر داده نخواهد شد پس قبل از ارسال درخواست خود به دقت فکر کرده و تصمیم جدی خود را ارسال کنید

تذکر 2 : مشخصات دانشجویی باید حتما در ایمیلتان ذکر شود

 

/ 0 نظر / 20 بازدید