آخرین مهلت رفع تداخل دروس دانشجویان مهندسی پزشکی

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی پزشکی می رساند آخرین مهلت رفع تداخل دروس دانشجویان رشته مهندسی پزشکی 48 ساعت پس از پایان مهلت انتخاب واحد می باشد.

ورودی های 86 و 87 تا 21 شهریور ماه (در سایت دانشگاه اشتباها 23 شهریور زده شده اشکالی ندارد تا 23 شهریور بفرستید دیگه حتما )

ورودی های 88 تا 23 شهریور ماه

ورودی های 89 تا 25 شهریور ماه

دانشجویان حداکثر تا تاریخ های فوق موظف به ارائه درخواست رفع تداخل به رابط مربوطه اند در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ورودی 86 و 87 - آقای بهزاد قوامیان - el.pezeshki1@sut.ac.ir

ورودی 88 - آقای محمد رحیم سبحانی - el.pezeshki2@sut.ac.ir

ورودی 89 -آقای سیدفخرالدین نبوی - el.pezeshki3@sut.ac.ir

/ 0 نظر / 19 بازدید