اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد ، حذف و اضافه و رفع تداخل

برنامه زمانبندی 

 

انتخاب واحد ورودی های 87 و 86        18 الی 19 شهریور ماه 90

انتخاب واحد ورودی های 88               20 الی  21 شهریور ماه 90

انتخاب واحد ورودی های 89                22 الی 23 شهریور ماه 90

حذف واضافه و رفع تداخل                   9 و 10 مهر ماه 90

 

انتخاب واحد

برنامه زمانبندی 8 ترمه برای رعایت پیشنیاز دروس - دانلود 

دانشجویان گرامی طبق برنامه زمانبندی انتخاب واحد نموده و از انتخاب دروس ارائه شده برای سایر گروه ها و یا واحدهای ترم بالایی ها ( مقدمه پردازش تصاویر پزشکی و یا هر واحدی که از طرف آموزش اعلام شده باشد ) خودداری نموده در غیر اینصورت واحدهای غیرمجاز از طرف آموزش حذف خواهد شد.

توجه : دو درس پیشنیاز را فقط به شرطی میتوان بصورت همنیاز در یک ترم انتخاب کرد که درس پیشنیاز را قبلا یک بار افتاده باشید.

 1- چنانچه دانشجویی در یک نیمسال در زمان مشخص شده، انتخاب واحد ننماید بمنزله انصراف از تحصیل تلقی می شود.

2- هر دانشجو در هر نیمسال جهت انتخاب واحد باید شهریه ثابت ترم را پرداخت نماید.

3- هر دانشجو در هر نیمسال می تواند حداقل 12 و حداکثر 18 واحد درسی را با رعایت پیش نیاز، اخذ نماید.

4- دانشجویان موظفند حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب واحد، کل شهریه متغیر را پرداخت نمایند.

 

حذف و اضافه

دانلود فرم درخواست حذف و اضافه

توجه : حذف و اضافه فقط توسط رابطین انجام خواهد شد ( دسته بندی ایمیلهای دانشجویان و ارسال به مدیرگروه جهت ثبت در سیستم سما توسط رابطین انجام می شود ) لذا دانشجویان درخواستهای رفع تداخل و حذف و اضافه خود را می بایستی به رابطین ایمیل کنند و از ارسال ایمیل به هر آدرس دیگری خودداری کنند.

 

تذکر : مسئولیت انجام نشدن حذف اضافه و رفع تداخل برای دانشجویی که از طریق رابطین اقدام نکرده بر عهده خود دانشجوست.

 رابط 1- آقای بهزاد قوامیان - ورودیهای 86 و87 el.pezeshki1@sut.ac.ir و لطفا یک نسخه CC هم به آدرس bghavamian@rocketmail.com بفرستید.

 رابط 2 - اقای محمد رحیم سبحانی - ورودیهای 88 el.pezeshki2@sut.ac.ir

رابط 3- آقای سید فخرالدین نبوی -ورودیهای 89  el.pezeshki3@sut.ac.ir

 

1- هر دانشجو می تواند حداکثر دو درس اضافه یا دو درس انتخابی خود را حذف کند یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید.

2- در حذف و اضافه تعویض گروه امکانپذیر نمی باشد.

3- پس از حذف و اضافه، تعداد واحدهای دانشجو نباید از حداقل تعداد واحدها کمتر و از حداکثر تعداد واحدها بیشتر باشد. 

 

رفع تداخل

 دانلود فرم درخواست رفع تداخل

دانشجویان توجه کنید که باید باید فرم را امضا کرده و اسکن فرم امضا شده را به رابط مربوطه خود ( با توجه به ورودی ) ایمیل کنید به فرمهایی که امضای دانشجو در آن نیست هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

توجه : تمامی قسمتهای فرم را باید تکمیل کنید ، به فرمهای ناقص ترتیب اثر داده نمی شود. 

توجه : دانشجویان گرامی حتما تا 48 ساعت بعد از اتمام مهلت انتخاب واحد درخواستهای رفع تداخل خود را ارسال کنید. به ایمیلهای شما reply داده خواهد شد تا از رسیدن ایمیل به رابط مربوطه مطمعن شوید.

 

 

توجه : لطفا در subject ایمیلهایتان نام کامل ، شماره دانشجویی و اینکه درخواست رفع تداخل دارید یا درخواست حذف و اضافه ، را درج کنید.

چنانچه نتوانستید فایلهای مربوطه را دانلود کنید میتوانید از طریق ایمیل فایل ها را

دریافت کنید.

/ 1 نظر / 29 بازدید
قوامیان

فرمها برای دانلود لینک شد