آدرس ایمیل برای ارسال درخواستهای حذف و اضافه

دانشجویان گرامی اگر سرور دانشگاه برای فرستادن درخواست حذف و اضافه شما ارور داد از ایمیلهای زیر استفاده کنید :

 

بهزاد قوامیان   bghavamian@rocketmail.com

محمد رحیم سبحانی   mohammad.sobhani2008@gmail.com

سید فخرالدین نبوی  nabavi.sut@gmail.com

/ 0 نظر / 25 بازدید