حذف و اضافه ورودیهای 86 و 87

به اطلاع کلیه دانشجویان 86 و 87 که درخواست حذف و اضافه خود را ارسال نموده بودند ، همچنین آن دسته از دانشجویانی که از ورودیهای دیگری بودند و مشکل آموزشی داشتند و از طریق اینجانب مشکلشان پیگیری می شد می رساند امروز مورخ 90/7/8 جمعه ، درخواستهای حذف و اضافه شان در سیستم سما ثبت شده ، هرچه سریعتر اکانت سما خود را چک کنید و به اینجانب صحت انتخاب واحدهای خود را اطلاع دهید.

/ 0 نظر / 20 بازدید