انتخاب واحد و حذف و اضافه ترم مهر 91-90

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند :

کلیه دانشجویان جهت مشورت در نحوه انتخاب واحد خود می توانند از رابطین راهنمایی بگیرند

 

توجه : حذف و اضافه فقط توسط رابطین انجام خواهد شد ( دسته بندی ایمیلهای دانشجویان و ارسال به مدیرگروه جهت ثبت در سیستم سما توسط رابطین انجام می شود ) لذا دانشجویان درخواستهای رفع تداخل و حذف و اضافه خود را می بایستی به رابطین ایمیل کنند و از ارسال ایمیل به هر آدرس دیگری خودداری کنند.

 

تذکر : مسئولیت انجام نشدن حذف اضافه برای دانشجویی که از طریق رابطین اقدام نکرده اند بر عهده خود دانشجوست.

 


رابط 1- آقای بهزاد قوامیان - ورودیهای 86 و87

el.pezeshki1@sut.ac.ir

 

رابط 2 - اقای محمد رحیم سبحانی - ورودیهای 88

el.pezeshki2@sut.ac.ir

رابط 3- آقای سید فخرالدین نبوی -ورودیهای 89

 el.pezeshki3@sut.ac.ir

/ 0 نظر / 20 بازدید