زبان برنامه نویسی و جزوه آموزشی PIC--Basic Pro

دانشجویانی که درس میکروپروسسور با دکتر باقلانی دارند این هم فایل ستآپ برنامه و جزوه آموزشی برنامه مورد نظر استاد

Download - pic-basic pro - program link

Download - PIC-basic Pro - learning PDF

/ 0 نظر / 21 بازدید