لیست نهایی دانشجویانی که درخواست رفع تداخل داده اند

دانشجویانی که تا پایان مهلت مقرر درخواستهای خود را برای رفع تداخل دروسشان داده اند ، لطفا با توجه به ورودی خود فایل مربوطه را دانلود کنند و اگر اسمشان در لیست نبود به رابط مربوطه خود اطلاع دهند.

( شماره دانشجویی و نام دروس تداخل دار خود را کنترل کنید)

تذکر : دانشجویانی که بعد از مهلت مقرر برای ارائه درخواست رفع تداخل خود اقدام کرده باشد صرفا در روز حذف و اضافه می توانند به اضافه کردن دروس تداخل دار خود با توجه به محدودیت حذف و اضافه اقدام نمایند.اگر با دانلود کردن از سرور فورشیر به مشکل برخوردید از طریق ایمیل از رابط مربوطه خود فایل را دریافت کنید.

دانلود (جدید) لیست دانشجویان متقاضی رفع تداخل ورودی86و87-رابط آقای بهزاد قوامیان el.pezeshki1@sut.ac.ir

دانلود (جدید)لیست دانشجویان متقاضی رفع تداخل ورودی88-رابط آقای محمد رحیم سبحانی el.pezeshki2@sut.ac.ir

دانلود (جدید)لیست دانشجویان متقاضی رفع تداخل ورودی89-رابط آقای سید فخرالدین نبوی el.pezeshki3@sut.ac.ir

 

/ 0 نظر / 20 بازدید