نتایج انتخابات انجمن مهندسی پزشکی ایران

با تو یاد هیچکس نبود روا

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسی انجمن مهندسی پزشکی ایران و تعداد آراء اخذ شده در مجمع عمومی عادی مورخ 12/8/89 در اصفهان :

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره انجمن مهندسی پزشکی ایران (12 نفر) :

1 – دکتر سید محمد پورمیر جعفری فیروزآبادی 31 رأی

2 – دکتر ادموند زاهدی 26 رأی

3 – دکتر فریبا بهرامی 25 رأی

4 – دکتر فرزان قالیچی 25 رأی

5 – مهندس سامان پروانه 25 رأی

6 – دکتر علی مطیع نصرآبادی 21 رأی

7 – دکتر ناصر فتورائی 21 رأی

8 – دکتر محمدحسین فتحی 19 رأی

9 – دکتر بهروز سپهری 7 رأی

10 – دکتر علی اصغر بهنام قادر 6 رأی

11 – دکتر محمد فلاح تفتی 0

12 – مهندس سید عابد حسینی 0

کاندیداهای عضویت در بازرسی انجمن مهندسی پزشکی ایران (3نفر) :

1 – دکتر مهدی نویدبخش 17 رأی

2 – دکتر سبلان دانشور 8 رأی

3 – دکتر علی مالکی 5 رأی

با توجه به کسب آراء اخذ شده 7 نفر اول اعضای اصلی هیأت مدیره و نفر هشتم و نهم اعضای علی البدل هیأت مدیره و دکتر مهدی نویدبخش به عنوان بازرس اصلی و دکتر سبلان دانشور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .

 

به امید موفقیت روزافزون اعضای محترم هیأت مدیره (دوره چهارم) انجمن مهندسی پزشکی ایران و در نهایت پیشرفت رشته مهندسی پزشکی

                                                                                      پنجشنبه 13/8/1389

/ 0 نظر / 21 بازدید