برگزاری نخستین همایش بیوالکترومغناطیس

نخستین همایش بیوالکترومغناطیس

Iranian Conference on BioElectroMagnetics (ICBEM’90)

این همایش به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و انجمن مهندسی پزشکی ایران، با حضور صاحبنظران، محققان، دانشمندان و دانشجویان حوزه مهندسی­پزشکی و بهداشت، خرداد ماه 1390 برگزار خواهدشد. دانشگاه علوم پزشکی قزوین مفتخر است پذیرای قدوم مهمانانی باشد که با تلاش وسیع علمی، سهمی از پیشرفت همه جانبه کشور را به خود اختصاص داده و با آموزش، پژوهش و تربیت محققین با نشاط، دین خود را به این مرز و بوم عزیز ادا نمایند. بدون شک حضور جمع کثیری از صاحبنظران داخلی و ارائه دستاوردهای علمی در این کنگره، شرایط ویژه­ای را فراهم می­آورد تا علاقمندان با بهرمندی از آن بر غنای هرچه بیشتر فعالیت­های آتی خود افزوده و فرصتی است تا دانشمندان و پژوهشگران، نتایج تحقیقات خودرا در مهندسی­پزشکی، حول محورهای کنگره، به بحث و تبادل نظر گذارده و از تجربیات یکدیگر بهره یابند.

محورهای همایش


-Measuring and Dosimetery

-Safty and health Risk Analysis, Standard

-Public, Enviromental And Epidemological Studies

- ElectroMagnetic Compatibility (EMC)

- EMF Protection

-Creating and Generating Instrumentation

-Magnetics Substances

- Electrodiagnosis

- Magnetics Monitoring and Diagnosis

- ImpedanceTomo Graphy

- Biomagnetism

-Suceptometry

-Magnetic Cell Separation

- Magnetic Drug Targeting

- Magnetic Hyperthermia and Thermoablation

- Magnetography (MCG, MEG,…)

-Thermometry and Imaging

- Magnetic Stimulation(MS, TMS, rTMS)

- Functional Electrical Stimulation

- Electro and MagnetoTherapy

- Electroporation and ElectroChemoTherapy

- Health and Biological effect of EMF

- Simulation and Modeling

- Interaction and Absorbtion Mechanism


 

/ 0 نظر / 24 بازدید